Speciale garnituren

Speciale garnituren

We zijn het enige opleidingscentrum in Nederland dat trainingen mag aanbieden en certificeren voor onder andere Pfisterer Connex stekers, ABB Kabeldon, SPS Heatshrink, Nexans, Kabeldon, Raychem en Südkabel garnituren. De certificaten worden verstrekt door of namens de leverancier en zijn drie jaar geldig. In het Opleidingscentrum zijn op 145 centimeter hoogte vier hoogspannings¬units gemaakt. Onder deze vier units zijn kabel¬bevestigings¬punten gemaakt, zodat de monteur de kabels ook kan invoeren en vastzetten. Afmonteren doet hij op Holec Eaton-schakelaars (twee stuks: één met B- en één met C-conus), Merlin Gerin-schakelaars (twee stuks: één met B- en één met C-conus) en vier Magnefix-schakelaars.

Er is een Coq-olieschakelaar omgebouwd voor het afmonteren van Pfisterer Connex-stekers grootte 1, 2, 3 en 3S en er zijn twee aansluitingen voor de Pfisterer Connex-steker grootte 4. Verder zijn er twee schakelkasten van ABB Kabeldon voor het afmonteren van aansluitingen op een A-conus. Als laatste staat er een Capitol-installatie met drie uitrijdbare schakelaars waar de leerling eindsluitingen in kan monteren.

De kosten van de opleidingen zijn afhankelijk van het spanningsniveau, het aantal deelnemers en in sommige gevallen de gebruikte garnituren.

  • Lovink Enertech tot en met 25 KV
  • Cellpack tot en met 36 KV
  • Raychem tot en met 36 KV
  • 3M tot en met 50 KV
  • Nexans Euromold tot en met 36 KV
  • Südkabel tot en met 52 KV, zowel eindsluitingen, moffen als stekers grootte 1, 2 en 3
  • Pfisterer Connex stekers grootte 1, 2, 3 en 3S en 4, tot 72 KV
  • ABB Kabeldon tot en met 50 KV
  • SPS Heatshrink tot en met 36 KV

Bij GOA moet je zijn voor je speciale garnituren.
Meldt je snel aan? Voor vragen mail ons!