Skip to main content

Hoe word ik een leerbedrijf?

Uniforme leermiddelen voor de Infratechniek in Nederland

Om de gezamenlijke ambitie te verwezenlijken is op 23 december 2014 door opdrachtgevers en opdrachtnemers de Stichting BLEI opgericht. BLEI staat voor Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek. De opgerichte stichting streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te kunnen bieden.

Voor de volgende opleidingen op webniveau 2, 3 en 4 van het mbo-onderwijs zijn vanaf augustus 2016 uniforme leermiddelen en examenproducten beschikbaar:

 • Monteur en 1e monteur gas, water, warmte (webniveau 2 en 3)
 • Technicus Gas (webniveau 4)
 • Monteur en 1e monteur laagspanningsdistributie (webniveau 2 en 3)
 • Monteur en 1e monteur middenspanningsdistributie (webniveau 2 en 3)
 • Technicus Electrotechniek (webniveau 4)

Meer informatie?

Natuurlijk begrijpen wij dat er nog vele vragen zullen zijn. Mail hieronder uw gegevens en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Om als leerbedrijf bij onze stichting aan te kunnen sluiten zijn er een aantal voorwaarden waaraan eerst voldaan moet worden.

De voorwaarden voor lidmaatschap voor een bedrijf zijn:

 • Het moet een door het SBB erkend leerbedrijf zijn;
 • Het heeft één of meerdere erkende leermeesters;
 • Het biedt een veilige leer-werkomgeving, al dan niet in een samenwerkingsverband;
 • Het moet bedrijfsactiviteiten uitvoeren die passen binnen de ondergrondse infratechniek;
 • Het heeft een VCA*, VCA ** of VCA-P certificaat;
 • Het heeft een aantoonbaar beleid m.b.t. VIAG, BEI, VeWa, KIAD/ hygiënisch werken.

Als een bedrijf zich aanmeldt als leerbedrijf en ook voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan kan het een lidbedrijf van GOA Infra Opleidingen worden.
GOA Infra Opleidingen ziet uit naar vele leden!

Hoe kom ik aan leerlingen?

Er zijn diverse manieren om aan nieuwe BBL leerlingen te kunnen komen. De meest gebruikelijke wijze is dat er via één van onze leerwegcoördinatoren een bezoekafspraak gemaakt wordt. Samen worden dan de wensen van u als leerbedrijf en de mogelijkheden bij u en van ons besproken. Nadat dit voor beide partijen helder is, kan er ook voor u geworven worden. Als er daarna een relatie bestaat, dan kan er ook voortdurend voor u worden geworven.

Zodra er een geschikte BBL kandidaat kan starten, wordt diegene via onze dochterstichting SPG Infratechniek Nederland tewerk gesteld. Soms kan diegene ook alvast eerst als grondwerker bij u aan de slag via SPG Infratechniek Nederland.

De volgende stappen worden doorlopen:
 • Er komt een advertentie op het internet te staan;
 • Hierop zullen potentiele leerlingen reageren;
 • Na een eerste selectie wordt iemand uitgenodigd voor een gesprek;
 • Dit gesprek vindt eerst plaats met onze leerweg-coördinator;
 • Als jullie het er beide over eens zijn wordt er een gesprek met het leerbedrijf geregeld;
 • Het gesprek op het leerbedrijf vindt meestal plaats met de leerweg-coördinator van GOA en de personeelsverantwoordelijke van het leerbedrijf ;       
 • Mocht dit gesprek positief verlopen, dan kunnen afspraken worden gemaakt m.b.t. startdatum, salaris, woon-werkverkeer, werkkleding en introductieschema bij het leerbedrijf;
 • Arbeidsovereenkomst wordt in orde gemaakt, getekend door GOA en de leerling;
 • Bevestiging van het leerbedrijf en GOA getekend door beide partijen;
 • Er wordt een praktijkovereenkomst en onderwijs overeenkomst met het ROC getekend.

Het komt voor dat het leerbedrijf al een potentiele leerling heeft gevonden. Dan kunnen er een aantal stappen in de procedure worden overslagen. Het heeft wel de voorkeur dat onze leerweg-coördinator altijd een gesprek met de potentiele leerling aangaat om na te gaan of de leerling de juiste vooropleiding heeft.

Wat is het niveau van de opleidingen?

BBL-opleidingen starten bij ons in het algemeen in niveau 2 en dan kan men doorstromen naar niveau 3 en daarna eventueel naar niveau 4. Instromen in de BBL-opleiding kan door het jaar heen. 

Voldoet de opleiding aan de eisen in de Branche?

De opleiding is volledig erkend volgens de eisen en voorwaarden van het MBO. Doordat wij gebruikmaken van erkende ROC’s hebben de leerlingen bij een goed resultaat op theorie en praktijk een MBO erkende opleiding. De Branche heeft in haar eisen en voorwaarden benoemd dat MBO erkende opleidingen voor (1e) Monteur Gas, Water en Warmte distributie, en (1e) monteur laag- en middenspanningsdistributie. Deze eisen en voorwaarden zijn vastgelegd in bij de stichting CKB,  Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Op de website van de CKB kunt u deze nazien.