Skip to main content

Werkgever Heijmans

Bouwen begint met organiseren. Zo is elk gebouw, weg of huis aangesloten op verschillende ondergrondse en bovengrondse netwerken: riolering, elektra, water, gas of data. Allemaal kabels en leidingen die ervoor zorgen dat een bouwwerk of een gebied goed kan functioneren.

Het vergt een goede organisatie en kennis om ze slim en veilig aan te leggen, zodat onderhoud of uitbreiding na oplevering ook kan plaatsvinden. Door de behoefte om steeds duurzamer met energie en water om te gaan en door de toename van het transport door de kabels en leidingen worden de eisen aan de netwerken steeds complexer. Deze complexiteit is juist de expertise van Heijmans.