Skip to main content

Wie is GOA Infra Opleidingen?

Visie:

GOA is dé opleider voor hoogwaardige vakmensen in de ondergrondse infra. Wij adviseren en ontzorgen aannemers en hun opdrachtgevers, leerbedrijven en begeleiders van leerlingen. We doen dat op een eigentijdse, effectieve en flexibele wijze.

Wat heeft GOA infra opleidingen te bieden?

Wij leren het vak in de breedste vorm aan, zodat alle aspecten die een vakman buiten nodig heeft aan bod komen.

 • Monteur, Eerste Monteur en Technicus Gas, Water en Warmte;
 • Monteur, Eerste Monteur en Technicus Laag- en Middenspanning distributie.

Naast het vak nemen we alle relevante veiligheidsopleidingen mee in de opleiding:

 • VCA, BEI, VIAG, Vewa, KIAD, VWLDW, Hyg. Werken met Water,  BHV met LRH en Kleine blusmiddelen, Werken aan AC-leidingen;
 • Aantoonbaar door Digitaal Veiligheidsrapport van de leerling; 
 • In de elektra opleiding nemen we certificaten mee voor de garnituren.

VAKMANSCHAP / VEILIGHEID

 • De leerling staat centraal en is onze klant naast het leerbedrijf;
 • Onze leerweg-coördinatoren zijn samen met onze instructeurs de spil in het geheel;
 • Onze leerweg-coördinatoren zijn de verbindende factor tussen ROC, leerling en leerbedrijf;
 • De opleiding biedt baangarantie na diplomering;
 • De leerling wordt aantal keer per jaar op de werkplek bezocht;
 • Elke kwartaal bespreken we de voortgang van de leerling met onze deelnemende bedrijven;
 • Wekelijks bespreken we de voortgang met de leerling a.d.h.v.:
  • BPV- boek
  • Praktijk-  en theorie aanwezigheid
  • Contact met het ROC
 • Elke leerling is maatwerk

Contextrijke omgeving

 • Wij beschikken over opleidingsplaatsen welke gecertificeerd zijn voor de opleidingen die we geven (BLEI, Stipel, KIAD, SBB); 
 • Wij zijn erkend leerbedrijf door SBB (SPG Infratechniek);
 • Wij werken met BLEI lesmateriaal welke up to date is voor het vak;
 • Wij maken altijd de verbinding tussen theorie en praktijk;
 • Netwerk van partner ROC ’s en opleidingscentra;
 • Landelijk netwerk van erkende leerbedrijven behorend bij onze opleidingen voor de BPV (Beroepspraktijk Vorming);
 • Wij verzorgen aanvullende cursussen voor de sector op het gebied van veiligheid en vakmanschap (Her-)Instructie en Certificering;
 • GOA  faciliteert bedrijven op het gebied van opleidingen gericht op de ontwikkeling van het vakmanschap bij hun medewerkers;
 • Waardoor voldoende gekwalificeerde vakmensen beschikbaar komen en blijven  om de continuïteit te garanderen van het netwerk in Nederland voor Elektra, Gas, Warmte  en Water.

Professionalisering

 • Wij zorgen continu verbeteren in onze dienstverlening;
 • Wij communiceren regelmatig en actief naar onze deelnemende bedrijven, leerlingen, scholen, con collega’s;
 • Wij participeren in diverse landelijk – en/of regionale initiatieven om kennis te delen en ons zelf te verbeteren.